Aydın Kılıç

Aydın Kılıç

Sanatçının ahlakı olmaz mı?

Sanatçı, sanatı ve sanatçı kişiliği ile güzeli güzelliği yansıtan kimsedir. Hayatta ve eşyada bediiyyatı ortaya koyarak, aynı zamanda eşyanın hakikatini insanların beğenisine sunmakla görevli olduğunun farkına varması gerekiyor. Milletlerin bedii zevklerini yansıtan sanatçıların, kendilerinden sonra gelecek kuşaklarca hayranlıkla anılmalarının arkasında yatan asıl neden de bu olsa gerek. Bu aynı zaman da şu anlama da geliyor: Sanatçı, ölümümden sonra, sanatıyla anıldığı ...

Devamını Oku »

Oruç bir ibadettir Bayram da öyle…

Türkiye’de, her bayramda aynı tartışmalar yaşanır. Her nedense bu tartışmalar, özellikle dini bayramlar üzerinden yapılır. Bir kısım çevreler, özellikle bayramları kazanç kapısı olarak görenlerle, oruçla pek alakası olmayan fakat; bayramı kutlamak için oruç tutanlardan çok daha fazla hevesli kesimler, bayramdan  haftalar önce tatil planları yaparlar. Bu zincire eklemlenen tur şirketleri, turizmciler, çarşaf çarşaf reklamlarla, insanların, bayramlarda nerelerde nasıl tatil yapacaklarına ...

Devamını Oku »

İçimizdeki Kripto Haçlılar!…

Doğu ile Batı’nın, doğucularla batıcıların /siz buna Hak-Batıl diyebilirsiniz/ savaşının tarihi çok eskilere gider. Bu savaşın ülkemizdeki izdüşümü neredeyse bir buçuk asırlık bir geçmişi, hem de dramatik bir geçmişi var. Buna; yerli ile yabancının, bu topraklara ait olanla olmayanların mücadelesi de diyebiliriz. Belki daha doğru kavramsallaştırmayla; Hilali ellerinde, Haçlarını koyunlarında taşıyanlarla, bütün benlikleriyle bu topraklara ait olanlar ve hilali de ...

Devamını Oku »

Tıbbı da terörize ettiler

Meslek odaları, genellikle temsil ettikleri camianın sorunlarını çözmek kurulmuşlardır. Faaliyetlerini bu doğrultuda yürütürler. Teorik olarak böyle olmaları gerekir. Ne var ki Türkiye’deki meslek örgütlerinin en azından bir kısmının böyle olmadığını, yakından biliyoruz. Mimarlar ve mühendisler odaları, esnaf odaları, sanayi odaları, tabipler birliği, barolar iş adamları dernekleri ilk akla gelen meslek kuruluşları olarak zikretmek mümkün. Birkaç yıl yakınlarında bulunduğum ve birlikte ...

Devamını Oku »

Bursa’yı utandıran vekil

Eski alışkanlıklarını sürdürememenin hırçınlıklarını yaşıyorlar. Şöyle biraz geriye gidip geçmişlerine biz göz atsalar, nasıl seçimler yaşadıklarını, neler yaptıklarını hatırlayacaklar. Son kazandıkları ‘açık oy gizli tasnif’li seçimden sonra, Anadolu insanının irfanına takılan bu zihniyet, bu tarihten sonra, tüm siyasetini; parmak sallama ile askeri ve sivil vesayet şemsiyesi altında yürüttüler. İçerdeki vesayet odaklarıyla kalsalar belki o da bir şey olabilirdi. Ancak; küresel ...

Devamını Oku »

Farkında mısınız?

Simalardan okuyabilirsiniz, ruh dünyasındaki tüm gelişim, değişim ve farkındalıkları, insanların. Artık; gününü, saatini, ibadetini, uykusunu, iş hayatını, eğitim hayatını, yemesini içmesini, konuşmasını hatta gezmesini ve giyinmesini, yeniden gözden geçirmek zorunda insan, değil mi? Zamanı planlamak zorundasınız, çünkü belli bir zaman diliminde yemeniz içmeniz mümkün ama o zaman gelince artık serbest davranamazsınız. Yani zamanla mukayyetsiniz. Bu söylediklerim tabii ki insanlar içindir. ...

Devamını Oku »

Uludağ Üniversitesi’ne yeni yüzler

‘İdeal anlamda üniversiteler, doğaları ve kuruluş amaçları gereği bilgi üreten, donanımlı insan gücü yetiştiren ve bunun da ötesinde özgür düşünce, sivil toplum, demokrasi kültürü, karar süreçlerine katılma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi çağdaş değerlerin gelişimine katkıda bulunarak fikir ve düşünce hayatında topluma önderlik eden kurumlardır.’ Teorik olarak ortaya konan bu işlevleri, kaç üniversitemiz hakkıyla yerine getirebilmektedir, sorusuna ne ...

Devamını Oku »

Neden hep Kemal üzerinden!!!

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler tartışmalı olsa da yerel seçimleri geride bıraktık. Şimdi işe koyulma zamanı. Seçim sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeler üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Bu konuya ilişkin söylenecek her olumlu ve art niyetsiz sözün, dikkate alınacağını umuyorum. Birileri görmezlikten gelse de yerel seçimler sürecinde, ülkemize siyasal ve ekonomik ayar çekildiğinin farkındayız. İktidarı eleştirenler de bu noktayı göz ardı etmemeleri gerektiği ...

Devamını Oku »

Biz sizleri seçtik, sizler de…

Bazı büyükşehirlerde tartışmalı olsa da Bursa ölçeğinde seçim havası sona erdi. Bursa seçmeni, seçmesi gerekenleri yerel yönetimlerde iş başına getirdi. 31 Mart seçimlerinin istatistiksel değerlendirmelerini, siyasetin mutfağında çalışanlara bırakarak, bizim cephemizden görünen tarafından meseleyi ele almak gereğini duyuyoruz. Görünen o ki; seçim sürecinin ayrı, seçimden sonraki sürecin ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Her ne kadar Bursa’da seçimlerin kazanılmasında bir sorun yaşanmamış olsa ...

Devamını Oku »

Seçimin iki yüzü… hatta üç…

Yerel seçimleri geride bıraktık ancak tartışmalar bitmedi, kısa sürede biteceğe benzemiyor. Bu, anormal bir durum değil. Demokrasi dedikleri rejimlerde, böyle durumlar yaşanabiliyor. Bu süreçte olağan olmayan; ilki CHP’nin tutumu, ikincisi, aynı CHP’nin mesaj yolladığı dışardaki odaklar ve onların destek veriş biçimleri, Türkiye’ye yönelik mesajları. Üçüncüsü ise; bizim mahallenin devşirme çocuklarının seçimlerdeki becerileri, daha doğrusu beceriksizlikleri. İktidarın nimetlerinden faydalanmada başı çeken, ...

Devamını Oku »