Hatice Aktürk

İCRA TAKİBİ ve İTİRAZLARI

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Ek ...

Devamını Oku »

Hasta haklarını biliyor muyuz ?

Hasta ve hasta yakınlarının hakları Bu hakların amacı “insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını” ve sizlere sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulmasını sağlamaktır. Hasta haklarına kısa kısa değinecek olursak; Yaşama Hakkı Hangi nedenle olursa olsun hastaların yaşama hakkından vazgeçilemez, kendi isteği bile olsa kimsenin yaşamına son verilemez. Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir. ...

Devamını Oku »

Türk Medeni Kanununda nafaka ve türleri

Son zamanlarda gündemde fazlaca yer tutmaya başlayan nafaka hususunu birtakım genel kalıplarıyla elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Medeni Kanun Aile Hukukunu düzenlerken taraflardan birinin yoksulluğa düşmesi durumunda diğer tarafın ona yardımcı olmasını sağlamak amacıyla nafaka yükümlülüğünü düzenlemiştir. Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası ve Yardım Nafakası olacak şekilde dört tür nafaka bulunmaktadır. Tek tek kısaca bakacak olursak; 1-Tedbir Nafakası Türk Medeni ...

Devamını Oku »

İş Kazalarının Tanımı, Kapsamı ve Yapılması Gerekenler

Hukuk davalarının büyük bir kısmını oluşturan İş Hukuku Davaları mevzuatımızda çeşitli kanunlarda ele alınmış ve düzenlemeler getirilmiştir. Hukuk sistemimizde genellikle korunması yoluna gidilen işçilerin hakları, sorumlulukları, iş akitlerinin sona ermesi, kıdem tazminatları, iş kazaları, meslek hastalıkları, hizmet tespitleri başlı başına birer kitap oluşturacak şekilde kapsamlı konulardır. Hepsini birden buradan açıklamaya kalkarsak sayfalar yetmez. Ancak ben bu haftaki yazıda kısaca iş ...

Devamını Oku »

Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri ve Hakları

Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde kadın çalışan istihdamının artması ile birlikte ülkemizde de kadın çalışan sayısı artış göstermiş, kadınların iş hayatında sayıca daha fazla yer edinmeleri sağlanmıştır.  Bununla birlikte ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi kadının anneliği bağlamında aile yapısının devamlılığı için gerekli olan ve çalışan kadınlardan anne olanların sahip oldukları çocukların bakımı konusudur. Kadını hem çalışma hayatının en üst noktalarında var ...

Devamını Oku »