Nazım Çakmak

Emanete riâyet

Emanetle ilgili bir ayet-i celile de Cenab-u Hak mealen şöyle buyurmaktadır “Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehil ve erbabına vermenizin, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla size gerçek, ne güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah sözlerinizi, hükümlerinizi hakkıyla işitici, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”(En Nisa Ayet 58) Allah’ın bütün emirleri ve yasakları bize birer emanettir. Allah’ın yap ...

Devamını Oku »

Dava şuuru

Herkes bizim davamız şöyle, bizim davamız böyle diye övünür durur. Acaba hakiki dava nedir? Eğer davadan murat İslam davası ise bu davanın değişmez kuralları vardır. O da şudur Kitap ve Sünnete sımsıkı sarılmak. Maddeye dayalı olan davalar mukatele ile biter. Zira sonunda menfaat paylaşımı vardır. Manaya dayalı davalar muhabbetle biter. Zira sonunda Allah ve Resulullahın rızası dolayısıyla Cennet ve Cemalullah ...

Devamını Oku »

Belediye başkanlıklarının dikkatine

Bu günlerde ülkenin her tarafında belediye başkanlıkları seçimi, çalışmaları vardır. Peşinen şunu ifade etmek isterim ki belediye başkanlığı çok büyük bir mesuliyeti olan önemli bir görevdir. Ancak bu mesuliyeti hiçe sayarak hemen herkes bu göreve talip olmaktadır. Bir ilçe belediye başkanlığı için en az her partiden on on beş aday başvurmaktadır. Geçmişte ecdadımız belediye başkanına ‘’şehre meni’’ yani o beldede ...

Devamını Oku »

İman en büyük nimettir

İman Müslümanın her şeyidir, onu kaybederse her şeyini kaybetmiş olur ve iman ziyade ve noksan kabul etmez. Kuran’ın tamamını inkâr eden de imansız olur sadece bir ayetini inkâr eden de imansız olur. Onun için milli şair Mehmet Akif bu konuyu şöyle dile getirmiştir ‘’İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.’’ Yüce Rabbimizin yüce kitabı ...

Devamını Oku »

Bedir’den alınacak dersler

Çok yazdım, kürsülerden çok söyledim. Bizim yegane referansımız İslam’dır. Daha açık bir ifade ile referansımız Hz. Kuran, Hz. Muhammed Mustafa (S.a.v), Ashabı İkram ve bunların yolunda yürüyen ulama Allah dostlarıdır. Onun için bin beş yüz yıl evvel Bedir gazvesinden alınacak dersler nedir diye düşünenler olabilir. Ama bu çok yanlış bir düşüncedir, evet oklarla yapılmış bir harp bugün füzeler tanklar ve ...

Devamını Oku »

Miladi yılbaşı (NOEL)

Önümüzdeki pazartesi gecesini salıya bağlayan gecen miladi yılbaşıdır. İsa (a.s.) doğumunu esas alır. Müslümanlarla ilgisi ve alakası nedir diyecek olursanız, vereceğim cevap Müslümanlıkla uzaktan ve yakından hiçbir alakası yoktur. Noel Baba diye uydurdukları bir kişi de zaten yoktur. Bizim için yeni yıl sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) hicretini esas alan kameri takvimin Muharrem ayı ile başlar. Onun için yılbaşında hiç kimseye yeni ...

Devamını Oku »

İslam’da takvanın önemi

Takvanın Anlamı: Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın emirlerini yapmakta gayet titizlik gösterme, Allah’ın himayesine girmek, emirlerini eksiksiz yerine getirip azabından korunma anlamında Kuran’ı bir terimdir. Bu şekilde titiz davranan insana muttaki denir. Bir başka tarifle bütün benliğiyle Allah’a dönmek ve insanı Allah’tan uzaklaştıran her hareketten uzak durmak… İşte hakiki takva budur ve Kuran’da inanan insanlardan bu takvaya sahip ...

Devamını Oku »

Tasavvuf

Tasavvuf, ulema tarafında gaye aynı olmak üzere birçok şekilde izah edilmiştir. Bursa İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mustafa Kara tasavvuf insanın iç âleminin aydınlanmasıdır diye tarif etmiştir. Benim de en hoşuma giden tarif de budur. Diğer bir tarifte tasavvuf ahlaki eğitim, manevi güzellikler manzumesi, kulu Allah’a ve Allah’ı kula sevdirir. Tasavvufta şeyh öğretmen değil eğitmendir. İç aleminin nasıl aydınlatacağının yollarını, ...

Devamını Oku »

İslam’da birlik ve beraberliğin önemi

06.12.2018 Önemli olan kalıpların değil, kalplerin birliğidir. Musa Aleyhisselam’a Cenabı Hak benim en çok sevdiğim ibadet hangisidir bilir misin? Diye sormuş. Musa As. Yarabbi en doğrusunu sen bilirsin sen söyler misin diye cevap vermiş, Cenabı Hak’ta benim en çok sevdiğim ibadet benim sevdiklerimi sevmek ve benim sevmediklerimi sevmemektir buyurmuştur. Biz Müslümanlar birbirimizi sevmez, desteklemez ve korumazsak bizi kimse korumaz. Bu ...

Devamını Oku »

ÖLÜM ve ÖTESİ

İnsanların makam, mevki, şöhret ve servetten başka bir şey düşünmediği, bu arzularına ulaşmak içinde her vasıtayı meşru saydığı günümüzde bu Dünya’nın ötesinde de bir hayatın olduğu ve o hayatın bu hayatı gibi fani olmadığı ebedi olduğu ve bu alemde ne yaptıysak hesabını vermek mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatmak üzere bu yazıyı kaleme aldım. İnşallah etkili olur. Bu günlerde acaba nasıl Belediye Başkanı ...

Devamını Oku »