Selami Saygın

Ortadoğu bataklığı

Coğrafi yönler ve bunların sonucunda kullanılan terimler aslında siyasi görüş farkına göre değişmezler. Çünkü hangi siyasi görüş çerçevesinden bakılırsa bakılsın, doğu doğu’dur batı’da batı’dır. Ancak uzun bir zamandan beri Türkiye’de bu türden coğrafi terimler bile siyasi görüşe göre hatta yabancıların siyasi görüşüne, bakışına göre yer değiştirmiş yeni anlamlar kazanmıştır. Normalde Türkiye’nin güneyinde bulunan bölgeye güney ya da güney ülkeleri demek ...

Devamını Oku »

Yunus Emre’nin mezhep savaşlarını engellemesi

Mezhep, zehebe kökünden türeyen Arapça bir kelime’dir. Gidilen, tutulan yol, felsefi çığır, dinin şubelerinden birisi anlamında kullanılır. Müçtehit sayılan kişilerin, “kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip, itikadi ve ameli doktrinler –ilkeler-manasına gelir.” İslam literatüründe ameli ve itikadi diye iki ana sınıfta toplanan mezheplerin başlangıcı aslında Sahabe döneminde ki siyasi tartışmalara, gruplaşmalara dayanmaktadır. Sonraki yüz yıllarda ise ameli ...

Devamını Oku »

Türkiye için Sri Lanka modeli

Türkiye teröre karşı mücadele yöntemini büyük bir yanlış yaparak 1991’de değiştirmişti. Ayrılıkçı terörün siyasi ayağının seçimlere katılmasına bu tarihte izin verildi. PKK’lılar o günden beri değişik adlarla seçimlere katılmaktadırlar. Dünyanın hangi ülkesinde, dağdaki teröristlerin lehçesi ile konuşanların seçimlere katılmasına, milletvekili, belediye meclis üyesi ya da belediye başkanı olmasına izin verilir? Bunun dünyada bilinen bir örneği yoktur. Şimdi IŞİD’in bir partisi ...

Devamını Oku »

İhtimal bazı kafalar kesilecektir

Rejim değişiklikleri her zaman heyecanlı tartışmalara yol açar. Dünyada sükunet içinde rejim değişikliğinin yaşandığı örnekler yoktur. Eski rejimin kaygılı bağlıları da yeni rejimin taşkın öncüleri de heyecanla tartışmaları kendi beklentilerine göre sonuçlandırmak isterler. Bu isteklerin çoğu kere tarafların biri birlerini tasfiye etmesiyle sonuçlanan örnekleri de çoktur. Çünkü her iki tarafın da  ülkenin iyiliğini bu tasfiyelerde gördüğünün örnekleri çoktur. Türkiye tarihinde ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet ile saltanat el değiştirmiştir

Cumhuriyet idaresinin kurulma biçimine İslami çevrelerden gelen eleştirilerin ne ölçüde haklı olup olmadığı değil daha çok bu eleştiriler nedeniyle İslami çevrelerin “cumhuriyete karşı ve saltanat taraftarı” oldukları gibi nitelemelere yol açmıştır.   İslami çevrelerin savuna geldikleri tezlere göre saltanatın yanında cumhuriyet idaresine karşı olmaları ne kadar mümkündür? Bu sorunun cevabı ister istemez cumhuriyetin nasıl ve hangi şartlar altında ilan edildiğini ...

Devamını Oku »

Akdeniz’e ulaşmak hayal oldu

Türkiye’nin Fırat kalkanı hareketi, Suriye’nin şekillenmesinde belirleyici olacak işlerden birisidir. Çünkü bu hareket ile Türkiye desteğinde ÖSO’nun denetiminde artık bir güvenli bölge oluşmuştur. Hem muhalifler için hem de mülteciler için bir umut/bir güven alanı oldu. Bu güven alanı aynı zamanda Kuzey Suriye’de ki muhayyel PKK koridorunu da engellemiştir. Fırat Kalkanından önce Demirtaş “PKK orayı alır siz de mal mal bakarsınız” ...

Devamını Oku »

Proje okullarında neler oluyor?

  2011’de MEB tarafından başlatılan Proje Okul uygulaması ile şu ana 12.615 lise “Proje Okul” niteliğinde sayılmaktadır.  1 Eylül’de yayınlanan bu okullar hakkında ki yönetmeliğe göre “merkez sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk beş dereceye sahip olması, okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarı ile tarihi nitelik taşıması” bu okulların “Proje Okul” kapsamına alınmasının temel ...

Devamını Oku »

Musul’a yeni Haçlı Seferi

16 Ekim 2016’da Musul’a karşı ABD öncülüğünde ki 63 koalisyon ülkesi, İran ile birlikte toplam 64 ülke bir haçlı saldırısı başlatmış oldu. Musul’un Haziran 2014’ten beri IŞİD işgalinde olması bu haçlı saldırısının, işgalinin gerekçesi yapıldı. IŞİD’in Musul’da ki işgali bu haçlı saldırısının meşrulaştırıcı bir nedeni olarak takdim edilmektedir. Irak’a benzeri bir haçlı saldırısı Mart 2003’te başladığında (ABD’nin ısrarlarına rağmen) Türkiye ...

Devamını Oku »

Muhtasar devlet kuruculuğu

Devleti, yasama yürütme ve yargı gücünün toplamı diye tarif etmek mümkündür. Bu güçlerin, bir ülkede bir millet adına ve onun temsilcileri tarafından uygulanan bir egemenlikle olacağı açıktır. Bu egemenliğin kimler tarafından nasıl kullanılacağı ve millete karşı sorumluluklarının yetkilerinin sınırlarının da nasıl tayin edildiği elbette zamana ve şartlara bağlıdır. Türkiye topraklarında gerçek anlamıyla “devlet kurucusu” Süleyman Şah’tır. Bir avuç insanla gelip ...

Devamını Oku »

Batı’ya yüzlerini dönenler

SSCB 1991’de dağıldıktan sonra oldukça kötü durumda olan Rusya, petrol ve doğalgaz zenginliği sayesinde yeniden toparlanmaya başladı. Rusya’nın yeni çarı Putin bu zenginliği ile Rusya’yı yeniden ABD’nin rakibi olacak bir yere taşımaya çalıştı. Bu yada epey bir mesafe aldığı da söylenebilir. Ne var ki Rusya’nın önce Gürcistan’a sonra Ukrayna’ya saldırması Batı ile ilişkilerini bozdu. Batı tarafında ticaretine büyük kısıtlamalar getirildi. ...

Devamını Oku »