Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden arsa satış ihalesine davet

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden arsa satış ihalesine davet

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'den yapılan duyuruya göre;

İlimiz Ortahisar İlçesi, Sanayi Mahallesi, tapunun 1075 ada 155 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut haliyle 2886 Sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 12.10.2022 tarih ve saat 10:30 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta' da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
İhale, 12.10.2022 tarihinde saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde satış bedelini şartnamede belirtilen şekilde yüklenici tarafından ödeyecektir.  

Detaylar için tıklayınız

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19