Etiket Arşivi: ilyas ermiş

E-cemaat / The cemaat / F cemaat

Cemaat, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak dinidir / dine aittir / dinsel çağrışım yapar. Dinin varlık gösterdiği her yerde / her zeminde / her ortamda, cemaat de hem olgusal olarak, hem de kavramsal olarak kaçınılmaz bir biçimde kendiliğinden var olur / varlık gösterir. Örgüt ise, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak politiktir / ideolojiktir. Dolayısıyla politik / ...

Devamını Oku »

Okumak / Anlamak / Yaşamak

İnsanlar başlangıçta tek bir topluluktu. Bu tek bir topluluk olma hali, aynı zamanda tek bir ümmet olma hali olarak da anlaşılabilir. Ancak bu topluluk kesinlikle kendi haline terk edilmiş ve başıboş bırakılmış bir topluluk değildi. Bu topluluğa kendi içlerinden yine kendilerini uyarmak ve müjdelemek için elçiler gönderildi. Gönderilen / görevlendirilen bu müjdeci ve uyarıcı elçiler, yanlarında kitaplarla geldiler. İnsanlar kendi ...

Devamını Oku »

Bilim ve karartma…!

Bilim denilince akla her nedense sadece batı / sadece batılılar geliyor. Oysa Müslümanların / Müslüman bilim insanlarının yaşadıkları dönemlerde dünya bilim tarihine yaptıkları sayısız hizmetler / katkılar ve keşifler var. Ne ki batının modern zamanlarla birlikte sağladığı ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel egemenlik sayesinde, batılı olmayan / batıya ait olmayan her ne varsa üzeri örtülmekte / karartılmakta / yok sayılmakta. ...

Devamını Oku »

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlık (mı) dır

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. İnsanın, temel ihtiyaçlar olarak isimlendirilen muhtelif ihtiyaçları var. Varlığını sürdürebilmesi bu ihtiyaçlarının karşılanıyor olmasına bağlıdır.   Sözgelimi giyinme, barınma, yeme, içme gibi temel biyolojik / fizyolojik ihtiyaçları var insanoğlunun. Keza, saygı görmek / itibar görmek / değer görmek, adam yerine konulmak, insanca muamele görmek ister insan.   Diğer yandan bilmek / anlamak / anlamlandırmak, kendini ...

Devamını Oku »

Sözü dinleyip en güzeline uyanlar

Çatışma kavramıyla anlatılan / anlatılmak istenen olaylar / olgular, hemen hemen insanlık tarihinin her döneminde ve hemen hemen bütün medeniyet havzalarında, bütün kültürel coğrafyalarda görülen / yaşanan olaylar ve olgulardır. Müslüman toplulukların da tarihinde / geleneğinde çatışma kavramıyla anlatılmak istenen durumların / olayların / olguların var olduğu / yaşanageldiği inkâr edilemez tarihi bir gerçekliktir. Kimi zaman özenilerek, kimi zaman imrenilerek, ...

Devamını Oku »

Bana adını söyle sana dinini söyleyeyim

Yer küre üzerinde var olan, nefes alıp veren, akil ve baliğ olmuş, rüşte ermiş her bir insan teki, bu dünyada neden ve niçin var olduğunu sormalı / sorgulamalı ve insan olarak bu dünyada var olmanın, varlığını sürdürüyor olmanın hem kendisi, hem ailesi, hem çevresi ve hem de insanlık için ne anlam ifade ettiğini idrak etmelidir. İnsan olmanın sorumluluğu / yükümlülüğü ...

Devamını Oku »

Herkese lazım olan şey

 İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığından beri toplu halde yaşıyor. Toplu yaşamanın en temel gereksinimi de, toplumda var olan herkes için bağlayıcı olması gereken kuralların varlığı yani hukuk olsa gerek. Bir arada barış içinde yaşayabilmenin biricik yolu bireyler ve topluluklar arası ilişkileri bir takım esaslara / kuralara bağlamaktan yani bir haklar ve ödevler düzeni kurmaktan geçiyor. Bu düzenin adı da kısaca hukuktur. ...

Devamını Oku »

Neyi kaybettiğini hatırla

  Son zamanlarda ahlak ve etik kavramları arasında bir sıkışmışlık hali yaşanıyor. Her nedense çoğu zaman çoğu yerde ahlak kavramı şehir kavramı ile birlikte, etik kavramı da kent kavramı ile birlikte anılır oldu. Sanki ahlak kavramı daha ziyade bir anlayışı, etik kavramı da daha ziyade bir sistematiği, bir kuralar bütününü / kurallar manzumesini ifade ediyormuş gibi bir anlayış var. Yine ...

Devamını Oku »

İnsan kent ve kentsel dönüşüm

  İnsan şehir ilişkisi esasen insan / mekân ilişkisidir. Şehir inşa etmek / mekân inşa etmek, insanda fıtri bir duygudur. Önce insan şehri inşa ediyor, sonra da şehir insanı inşa ediyor. Bu sebepledir ki insan / şehir, insan / mekân ilişkisi paradoksal bir ilişkidir. Zaten insanın başına her ne geliyorsa kendi yapıp ettikleri yüzünden değil mi?   Kent insan için ...

Devamını Oku »