24 Kasımlar ve öğretmen sorunu

Ülke insanının tamamına dokunan bir alan varsa, hiç kuşkusuz o da eğitim-öğretim alanıdır. Bu alanın en önemli sorununun birincisi öğretmen unsuru ise ikincisi, eğitim- öğretim programlarının içeriği olduğunu söylemek mümkün. Bu alanların her birisinin üzerinde ayrı ayrı durmak gerekir. Ancak biz işin biraz da güncel yönüne vurgu yapmakla yetineceğiz.

24 Kasımlarda, içi boş, tarihsel ve düşünsel temelden tamamen kopuk ve sadece ideolojik amaçla atılan nutuklara bakılırsa, hamasetten öte bir anlam ifade etmiyor. Mesela harf devrimi yapıldı, Türk harfleriyle(!)  eğitim-öğretim yapılmaya başlandığı için kısa sürede okuma yazma oranı yükseldi şeklinde, gerçekle alakası olmayan, sömürü kafasıyla söylenen bu sözlerle, öğretmenler günü kutlamaları yapılıyor. Bu konu da sadece ve yalnızca ideolojik amaçlarla Kemalist kalıplara hapsedilerek geçiştirilmeye çalışılıyor. Çözümsüzlük de buradan başlıyor.

Konuya ilişkin yazılan, çizilen ve atılan nutuklara bakılırsa, Latin harfleri kullanılmadan önce, koca Osmanlı ülkesinde okuma yazma oranı sıfır, öğretmen diye bir kavram yok, cehalet diz boyu. Dünya çapında ne bir bilim adamımız var ne de siyaset adamımız!

Evet öğretmenler dünyayı değiştiren insanlardır. Çünkü dünyayı değiştiren insanların arkasında öğretmenler olduğunu göz ardı edemeyiz. İyi de; çağları değiştiren, insanların gidişatına yön veren devlet adamlarımız, hala, hem Batı’nın hem Doğunun baş tacı yaptığı kitapları yazan ilim, fikir, siyaset ve sanatçıları kim yetiştirdi. Onlar Türk alfabesi /doğrusu, Latin alfabesi olacaktı/ ile mi yetiştiler.

Sonra bu konular konuşulurken, İslam coğrafyasında, binlerce yıllık bilgi birikimini içeren kitapların kütüphanelerde esir edilerek, çürümeye terk edildiğini, kimsecikler dile getirmiyor.

Gelelim günümüze: Yeni bakan, kendi alanıyla ilgili olarak çalışmalar yapma gayreti içinde olduğunu yakından takip ediyoruz. Ne var ki; bu çalışmaları hayata geçirecek de öğretmenlerdir. İşte bu noktada biraz düşünmek gerekir. Gerçekten bu çalışmaların hakkını sahada çalışan öğretmenler verebilecek nitelikte mi, buna evet cevabı vermek zor. Zaten bakanın, öğretmen niteliği problemi konusunda yaptığı açıklamalar, sözlerimizi doğrular mahiyette.

Evet gerçekten öğretmen niteliği problemimiz var. Belki de eğitim sistemimizin en önemli sorunu ‘öğretmenin niteliği’ meselesi. Bakanlığın; öğretmen yetiştirilmesi konusundaki yeni çalışmaları olduğunun farkındayız. Bu da bizi umutlandırmaktadır.

Gelecek perspektifi olmayan, ülkesini ve değerlerini tarihte yolculukta azık olarak almayan birisinin yaptığı öğretmenliğin, sisteme bir artı değer kazandıracağını söylemek zor. Alan bilgisinde sorunu olan, ahlaki kaygı taşımayan, çalıştığı eğitim kurumunu, sadece ekmek teknesi olarak gören, kullandığı dili temiz olmayan bir eğitici ne kadar faydalı olacaktır? Okumayan, düşünmeyen, kendisini güncellemeyen, alan bilgisi bakımından yeniliğe kapalı olan bir öğretmenin yeni nesilleri neyi nasıl ve ne kadar verebileceği endişesi ortaya çıkıyor.

Hiçbir ahlaki kaygı taşımayan, öğretmenliğin dışında her şeyi yapmaya eğilimli bir zihin yapısına sahip öğretmenin, ülkenin ve medeniyetimizin geleceği konusunda ne tür kaygıları olabilir ki.

Sınıfa girdiği zaman; ders verdiği öğrencilerinin dini inanç, değer ve gelenekleriyle ilgisi olmayan bir öğretmenin, karşısında bulunan çocuklara ne verebilir?

24 Kasımlarda atılan nutukların, öğretmenin sorunlarını çözmeye ne katkı sağlayabilir, bu konuda ciddi endişelerim var. Hiçbir ciddi elemeye tabi tutulmadan; bir büro memuru gibi öğretmen ataması yapılmasının, ülkemizin geleceğine yönelik ciddi endişeler taşımamıza neden olduğunu söylemeliyim.

Elbette; öğretmenin hak edişleri problemi, sorun olarak bir köşede duruyor. Bu, belki sorunun az bir bölümünü oluşturuyor.

O nedenle; eğitim-öğretimin sorunlarını çözmek için, sistemden önce, öğretmenin niteliği problemini çözmemiz gerekmektedir.

 

İlginizi Çekebilir

Tedaviyi yarım bırakmak kabul edilemez!

Öncelikle sağlık hizmeti paraya tahvil edilebilecek bir hizmet değildir. Doktorluk mesleği de aynı. Bu nedenle ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir