Duanın gücü

Cenabı Hak Kuran’ı Kerim’de şöyle buyuruyor; ‘’Habibim de ki eğer sizin duanız olmasaydı Rabbim size neden itibar etsin, değer versin?’’ (Mu’minun/77)

Sevgili Peygamberimiz de, “dua müminin silahıdır.” Diye buyurmuştur. Hem öyle bir silah ki samimi bir kalp ile zaman ve zemine dikkat edilerek yapıldığı takdirde silahların en etkilisidir.

Kuran’da zikredilen dualar, Peygamberimizin yaptığı dualar, Eshabı ikramın yaptığı dualar ki bunlara me’sur dualar denir, duaların en makbul olanları bunlardır.

Ayrıca içimizden gelerek gözyaşı dökerek yaptığımız dualar da asla boşa gitmez. Duanın yapıldığı zaman ve mekanda önemlidir. Örneğin Ramazan ayında yapılan dualar, kandillerde yapılan dualar, Cuma ve bayram gecelerinde yapılan dualar, Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da yapılan dualar. Medine’de Resulullahın manevi huzurunda Ravzai Mutahhara’da yapılan dualar, namazın içinde ve dışında yapılan dualar bi iznillah kabule şayandır.

Namazın içinde okuduğumuz ‘’Rabbena atina’’ duası kısa amma her şeyi içine almaktadır. Manası Allah’ım bize dünyada iyilikler, ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru. ‘’Rabbenağfirli’’ duası da çok manidardır. Onun manası da Allah’ım beni, anamı babamı ve bütün müminleri cehennem azabından koru. (Amin)

Hele namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha Suresi en büyük duadır. Fatiha üç merhaledir. Birinci merhale Cenabı Hakkın ulûhiyetini anlatır. Şöyle ki; Hamt etmek övmek ve sevmek bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O dünyada inananlara da inanamayanlara da merhamet eder, Ahirette ise yalnız inanlara yani müminlere merhamet eder, o din gününün yani kıyamet gününün yegâne sahibidir.

Buradan sonra ikinci merhaleye geçiliyor. ‘’Iyyake nabudu ve iyyake nestein’’ burada adeta Cenabı Hakkı karşımızda görürcesine ona hitap ediyoruz. İlahi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz.

Surenin bundan sonraki kısmında Allah’tan taleplerimizi sıralıyoruz ve böylece üçüncü merhaleye geçmiş oluyoruz. Taleplerimiz şöyle oluyor; İlahi bizi doğru yola hak yola yani cennete ve Cemalüllaha kavuşturacak yola hidayet et. Gazabına uğrayan ve delalete düşenlerin yoluna değil. (Amin)

Dikkat edilecek olursa bu çok önemli duada dünyevi bir talep yok talepler hep ebedi hayat için. Burada Hz. Ebubekir’in bir duasını hatırlatmak istiyorum. Bu duayı okuyucularımın namazlardan sonra mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Dua şöyledir ‘’İlahi beni ve bütün müminleri sev, sevdir ve sevindir’’. Dua o kadar önemlidir ki Peygamberimiz Medine’den Umre için Mekke’ye yolcu ettiği Hz. Ömer’e ya Ömer Beytullah’ın karşısında bana da dua et buyurmuştur.

Peygamber kendisini duaya muhtaç görürse, bizler çok daha fazla duaya muhtaç olduğumuzu bilmemiz lazım. Hep birbirimize dua etmeliyiz İslam âleminin kurtuluşu için ayrıca dua etmeliyiz, bedduadan kesinlikle kaçınmalıyız.

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyurmuştur ‘’Müslüman her şeyi ile menfaattir. Onunla yolculuk yaparsan sana menfaati dokunur, onunla ticaret yaparsan sana menfaati dokunur, onunla sohbet edersen sana menfaati dokunur, onunla komşuluk yaparsan yine sana menfaati dokunur. Velhasıl Müslümanın her konuda menfaati dokunur zararı dokunanların Müslümanlığı kâmil değildir. Sözde değil özde Müslüman olanların her şeyi faydalıdır.

Selam Hakka tabi olanlara…

 

İlginizi Çekebilir

2 bin 600 yıllık tarih yalnızca Bursa’da sergileniyor

Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi, Bursa’da 2008’den beri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir