EMİRKOOP’ta sular durulmuyor!

Mayıs ayında Ticaret Mahkemesi’nin denetim kayyumu atadığı EMİRKOOP’ta sular durulmuyor. Müteahhit ve vesayetçi siyasilerin kontrolünde kuruluş amacının dışına çıkan ve birçok iddianın merkezindeki EMİRKOOP’un geçtiğimiz günlerde yapılan kongresi de mahkemelik oldu. 

EMİRKOOP’ta sular durulmuyor!

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ailesi ve çevresinin yanı sıra belli siyasi odakların da rant merkezi haline gelen, grift ilişkilerin çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü EMİRKOOP’ta hali hazırda denetim kayyumu görevini sürdürürken, birlik bir kez daha mahkemelik oldu. Haziran ayının ortasında genel kurulunu yapan ve genel kurulda da iddiaların havada uçuştuğu EMİRKOOP’un kongresinin iptali istendi. Yaklaşık 6 kooperatif, genel kurulda üyeliği tartışmalı kooperatiflerin oy kullandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. 

NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR
Balkan Mahallesi’nde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in aile mensuplarına ait iki kooperatifin hisselerini yine Bozbey’lere ait Perçem Şirketi’ne satmasının ardından arsası olmayan bu kooperatiflerin üyelikten düşmesi gerektiği başvuru dilekçesinde yer alırken yine S.S. Dolunay Konut Yapı Koop., S.S. Anka Konut Yapı Koop., S.S. Demirdağ Konut Yapı Koop.lerinin birlik üyeliklerinin usulsüz olduğu, konut yapılamayacak tek parça arsa üzerinden bu kooperatiflerin usulsüz üye yapıldığı ifade edildi. Bu tespitler ışığında bu kooperatiflerin üyeliklerinin iptali istenirken yine aynı kooperatiflerin oy kullandığı 11.06.2022 tarihli EMİRKOOP genel kurulun iptali de talep edildi. 

İŞTE MAHKEMEYE SUNULAN DAVA DİLEKÇESİ

Mahkemeye verilen dilekçede iptal talebine yönelik gerekçeler madde madde sıralandı. Buna göre metinde genel kurulun usulsüz olduğu ve iptal edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Sunulan gerekçede,  S.S. ANILKENT Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. HANEM KENT Konut Yapı Kooperatifi S.S. YEŞİL PIRLANTA Konut Yapı Kooperatifi’nin birlikten aldıkları arsaları 3. bir şirkete satış yapmaları nedeniyle birlik üyelikleri düştüğü savunulurken, bu sebeple genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları usulsüz olduğu vurgulandı.  Genel kurul öncesinde defalarca yönetime ihtar çekilerek bu kooperatiflerin genel kurula katılım sağlamamaları gerektiği, genel kurula katılma ve oy haklarının bulunmadığı bildirilmesine rağmen ilgili kooperatiflere hazirun tutanağında yer verildiği ve oy kullandırdığı vurgulandı. Mevcut yönetimin 3 tane daha fazla oy alabilmek için bu yola başvurduğu ileri sürülürken, “Bu kooperatiflerin genel kurula katılması ve oy kullanması usulsüz olduğundan genel kurulun iptali gerekmektedir” denildi. Davalı birlik yönetiminin 1 sene daha görev süresi bulunmasına rağmen ve hiçbir üyeden talep gelmemesine rağmen seçimli genel kurula gittiği, bu genel kurulda da usulsüz olarak yeni üye kayıtları gerçekleştirmiş ve üyeliği düşen kooperatiflere de oy kullandırtarak yeniden yönetime seçildiği öne sürüldü. 

“YEDEK ÜYE KAYDI YAPILAMAZ”
Kooperatifler Kanunu’nun 42. Maddesi Genel kurulun yetkilerini düzenlemekte olup 8. Maddesi “Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını tespit etmek” şeklindeki gerekçeyi sunan davacı kooperatifler, birlik ana sözleşmesinin 15. Maddesinde yer alan “Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılmaz. Bu amaçla para tahsil edilmez.” şeklindeki yazılı kurala da aykırı davranıldığını bildirdi.  Kooperatiflerin üye sayısını belirlemek genel kurulun yetkisinde olmasına, yeni üye alımlarının da yine bu doğrultuda yapılması gerektiği halde, birlik yönetimi genel kurulda ibra edilebilmek ve yeniden seçilebilmek için yeni üye kaydı yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda yeni üye alınabilmesi için genel kurul tarafından yönetime verilmiş bir yetki bulunmadığına, yönetime böyle bir yetki verilmiş olsa dahi üyelik başvurusu bekletilen başka kooperatiflerin de mevcut olduğuna dikkat çekildi.  Bu kooperatifler bekletilirken davalılara yakın olan kişiler tarafından kurulmuş olan kooperatiflerin salt oy toplamak maksadıyla kaydedilmesinin usule aykırı olduğunu bildiren davacı kooperatifler, bu yeni üye yapılan kooperatiflerin üyeliklerinin iptal edilmesi gerektiğine de yer verdi dilekçede.  Usulsüz kayıt yapılan kooperatiflerin S.S. Dolunay Konut Yapı Koop., S.S. Anka Konut Yapı Koop., S.S. Demirdağ Konut Yapı Koop. olduğu dava dilekçesinde yer aldı.

YÖNETİM İÇİN KAYYUM TALEBİ
Emirkoop’un üyelerine arsa temin etme görevini üstlendiği, ancak sonradan üye yapılan bu kooperatiflerin Emirkoop haricinde dışarıdan bir arsa alarak üyelik yoluna gittikleri de vurgulandı. İşin ilginç tarafı şu ki bu üç kooperatifin aynı taşınmazı almak suretiyle davalı birliğe üye oldukları, üstelik satın aldıkları taşınmazda başkaca hissedarlar da yer aldığı tespitler arasında bulunuyor. 
Tüm bu gerekçelerle mahkemeye giden kooperatifler, genel kurulla ilgili Emirkoop’a bilirkişi tayin edilmesini ve bilirkişi incelemesinden geçirilmesini, genel kurulun iptalini, yeni genel kurul yapılıp yönetim seçilinceye kadar Emirkoop’a kayyum atanmasını talep etti.


(Alpaslan YILDIZ)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19