Sahi ahlak ne işe yarar…

Hayata ve insana dair hiç bir söz ve hiç bir eylem yoktur ki, olumlu ya da olumsuz anlamda ahlak ile ilgili / ahlak ile irtibatlı / ahlak ile iltisaklı olmasın. İnsana ve hayata dair her ne konuşuluyorsa, her ne yapılıp ediliyorsa, bütün bu konuşmalar, bütün bu yapıp etmeler önünde sonunda ahlak ile ilgilidir / irtibatlıdır / iltisaklıdır.

Esasen insanın sözlerinin ve fiillerinin anlamı / önemi / değeri ahlak ile olan ilgisine veya ilgisizliğine bağlıdır. Ahlak ile taçlanmayan, ahlak ile süslenip bezenmeyen söz ve fiillerin anlamlı / önemli / değerli olması beklenemez.

Sevginin / saygının / başarının hep bir ahlakı vardır. Ahlaksız bir sevgi sevgi değildir. Ahlaksız bir saygı da saygı değildir. Keza ahlaksız bir başarı da başarı sayılmaz.

Bir sözün, bir eylemin insanın / insanlığın hayrına olabilmesi, o sözün, o eylemin ahlak ile ilişkili olmasıyla mümkün olabilir ancak. İçinde / özünde / temelinde ahlakın olmadığı söz ve eylemlerin insanı / insanlığı getirdiği yere hem tarih tanıktır, hem de yaşayan insanlar olarak hep birlikte tanıklık ediyoruz.

İnsanlık her ne zaman bir buhranın / bir bunalımın eşiğine gelmişse bilinmelidir ki, ahlak ile arasına mesafe koyduğu için gelmiştir. Savaşlar / işgaller / ihtilaller / tecavüzler / kaos ve krizler / buhranlar ve bunalımlar gibi akla kötülük adına gelen her ne varsa, hepsi son tahlilde ahlakın yokluğunun veya ahlaki yoksulluğun sonucu değil midir?

Ahlak insanın / insanlığın saadetine, selametine giden yolun kapısıdır / anahtarıdır. İnsanlık için ahlaksız bir saadet muhaldir. Keza ahlaksız bir saadet arayışı da / çabası da beyhude bir arayış, beyhude bir çabadır. Ahlak olmadan hiçbir şey olmaz, ahlak olmadan hiçbir şey olunmaz. Ahlak olmadan insan olunamayacağı gibi, ahlak olmadan Müslüman da olunmaz. Bu demektir ki insan olmanın da, Müslüman olmanın da, mutlu / mesut bir hayat sürmenin de biricik formülü ahlaktır.

Barışa / sevgiye / adalete / erdemli bir hayata giden yolu tıkayan bütün engeller / tuzaklar / barikatlar / ancak ve sadece ahlak ile aşılabilir. İnsanın insan olmasının ve insan kalabilmesinin önündeki tüm tehditler / tüm tehlikeler ancak ve sadece ahlak ile bertaraf edilebilir.

İnsanlar dilden dile, gönülden gönüle, ancak ahlak sayesinde sağlıklı bir iletişim kurabilir. İnsanlar arasında çoklukla ve sıklıkla yaşanan iletişim kazalarının sebebi ahlaki yoksulluk / ahlaki yoksunluktur. Şımarıklığın / züppeliğin / snopluğun / kibirlenip böbürlenmenin / kabalığın / kayıtsızlığın sebebi ahlaksızlık değil midir?

Ahlak insanı insaniyetle buluşturup insan yapar. Ahlak insanı iman ile buluşturup mümin yapar. Ahlak insanı İslam ile buluşturup Müslim yapar. Ahlak insanı sevgiyle, barışla, adaletle, faziletle, ihsanla buluşturup mutlu mesut eder.

Ahlak insanlığın üzerine doğan güneştir. İnsan kendiyle, tabiatla, tanrıyla ancak ahlak sayesinde buluşabilir, barışabilir, anlaşabilir, doğru ve sağlıklı iletişim kurabilir. Ahlakın olmadığı yerde insan kendiyle de, tabiatla da, tanrıyla da savaş halindedir.

Ahlaksızlık tutsaklıktır. Ahlaksızlık insanı kendine, nefsine, arzularına, korkularına, eşyaya, güce tutsak eder. İnsan bu esaretin zincirlerini ancak ve sadece ahlak ile kırabilir. İnsanlık barış ve özgürlüğün evrenine ancak ve sadece ahlak sayesinde ayak basabilir.

Ahlak insanı yaratılışın kodlarıyla buluşturur. Yaratılışın kodları da insanı yaratıcıya götürür. Ahlaklı insan hayatın hiçbir noktasında, hiçbir evresinde tanrı yokmuş gibi davranamaz. Nitekim ahlaklı insan söylediği her sözü, gerçekleştirdiği her eylemi onun var olduğuna inanarak, onun gördüğüne, bildiğine, duyduğuna inanarak yapar. Vesselam.

İlginizi Çekebilir

Bursa’da arkadaşını 8 kurşunla yaralayan zanlı kıskıvrak yakalandı

Bursa’da evine gitmek için yolda yürüyen arkadaşının önünü araçla kesip sekiz yerinden silahla vuran zanlı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir