Uludağ Alan Başkanlığı ile kabuğunu kıracak!

Türkiye’nin ilk kış turizm merkezi olmasına karşın atılan yanlış adımlar ve çok başlı yönetim sistemi nedeniyle hızla geriye giden Uludağ’ın, yetki kargaşasına son verecek Alan Başkanlığı ile Uluslararası bir turizm merkezine dönüşmesinin önü açıldı. Muhalefet ve sol kesimin karalama ve algı operasyonları sürerken, yeni kanunla 60 yıllık sorunlar yumağı çözüme kavuşacak. 

Uludağ Alan Başkanlığı ile kabuğunu kıracak!

Bursa’da yıllardır yetki kargaşası çözülemeyen bu nedenle de tüm cazibesini kaybeden Uludağ Kayak Merkezi tartışmalarına nokta önceki gün TBMM’de kondu. Hazırlanan Uludağ Alan Başkanlığı yasa tasarısı kanunlaşırken, bir süredir Uludağ talan edilecek propagandasına rağmen merkezin uluslar arası bir cazibeye kavuşmasının övnü açılmış oldu.  Alan Başkanlığı kurulunca Uludağ’ın endemik özelliklerini kaybolacağı, ağaçların kesileceği ve bölgenin yapılaşmaya açılacağı yönündeki propaganda içerisinde gözden kaçan gerçekler ise yeni sistemle bölgenin çok daha iyi korunacağı ve yapılaşmanın önünün kesileceği olarak ortaya çıkıyor. Söz konusu Kanun’da Milli Park içinde yalnızca oteller bölgesi ve kayak tesisi olarak geçmişte düzenlenmiş alanın, bilimsel yöntemler çerçevesinde korunması ve geliştirilmesini sağlamak, bugünkü kullanımı ve altyapısına ilişkin sorunlarını çözmek, hızlı bürokrasi ile tek elden denetimli yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor.  Alanın sınırları incelendiğinde; Milli Park Sınırı: 13.000 hektardan oluşurken yeni kurulan Alan Başkalığı Sınırı ise 2000 hektar. Yani Milli Parkın sadece yüzde 15’lik bölümünü kapsıyor. 


ÖZEL KORUMA ATINA ALINIYOR
Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine Alan Başkanlığı sayesinde bu bölge özel koruma altına alınıyor. Uludağın zirvesinde, Milli Park içinde konumlanmış zaten mevcutta kayak tesisleri ve düzenlenmiş alandan oluşan, içinde Orman barındırmayan yüzde 15’lik kısımda görev yapacak Alan Başkanlığı,  bürokrasiden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırırken, hizmetin hızlı sağlıklı ve zamanında sağlanmasına da imkan tanıyacak. Daha önce ülkemizde Çanakale Tarihi Alan ve Kapadokya’da da özel kanuna tabi Alan Başkanlıkları kurulup, oldukça başarılı sonuçlar edilmişti. Kapadokya’da kaçak yapı ile mücadele, UNESCO’nun 2006 ve 2014 yıllarında ülkemize tavsiye ettiği uygulamaları hayata geçirme, peribacası restorasyonları gibi bir çok kronik sorunu kısa sürede çözüme kavuştu. 


İŞLETİM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Ersoy Mirici, TBMM'de yasalaşan Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Alan başkanlığı oradaki işletim sürecini hızlandırmak üzere kurgulanan bir sistem. Çünkü yasal prosedürler bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor" dedi. 


KANUN NE GETİRİYOR?
Kanuna göre, Uludağ Alanı'na kontrollü girişin ve alanın güvenliğinin sağlanması esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek. Uludağ Alanı'nda yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları ve Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre uygulanacak. Uludağ Alanı'nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı'nın yetkisinde olacak. Uludağ Alanı'nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek. Uludağ Alanı'ndaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak. Uludağ Alanı'nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığı'nın uygun görüşü alınarak yapılacak. Ancak bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Uludağ Alanı'nda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak.


(Kadir Umut PEHLİVAN)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 23:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19