Veladet Kandili

Bir başka ifade ile kutlu doğum, yani sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği gece. Hicri takvime göre rebiülevvel ayının on ikinci gecesi. Önümüzdeki pazartesini Salı gününe bağlayan gece işte Peygamberimiz dünyayı şereflendirdiği gecenin seneyi devriyesidir.

Bir hafta boyunca seminerler düzenlenecek, konferanslar verilecek, kürsülerden konuşmalar yapılacak, hedef Peygamberi anmak değil anlamaktır. Peygamberlerin üç önemli görevleri vardır; tebliğ, talim ve temsil. Yani Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, emir ve yasakların hikmetlerini ve uygulama şekillerini öğretirler ve bil fiil uygulayarak temsil ederler.

Maalesef günümüzde daha çok isimlerinin önünde Prof. unvanı inançsız, nereden talimat aldıkları bilinmeyen, birçoğu da kendilerini ilahiyatçı olarak takdim eden zavallılar, Peygamberimizi saf dışı etmektedirler. Bunlara mealciler deniyor ki, ne itikatta mezheplere ne de amelde mezheplere değer verirler. Kendilerini müçtehit ilan ederler. Bunların sözlerine inanacak olursak bu güne kadar yazılmış tefsirleri, hadis kitaplarını yok sayıp sadece onların söylediklerine değer vermek gerek.

Ayrıca Osmanlının ilk Şeyhulislamı Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsref, Muhiddini Arabı vs. ulemayı da yok saymak gerekecek. Bunların fikirlerine asla itibar edilmemelidir. Bizim inancımıza göre itikata hak mezhep İmamı Eş’ar’ı ve İmamı Maturidi’dir. Amelde hak mezheplerin Henefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli olduğuna inanırız gerisi lafu güzaftır.

Şimdi Peygamberimizle ilgili birkaç ayet meali vermek istiyorum. Ona zaten kimse toz konduramaz, onu unutturmaya çalışanlar kendileri unutulacaktır. Cenabı Hak buyuruyor ki ‘’Habibim söyle eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun Allah’ta sizi sever ve günahlarınızı bağışlar.’’(Ali Umran/31)

Diğer bir ayeti celile de ‘’Kim ki Allah’ın Resulüne itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur’’(Nisa/80).  Yine bir başka ayeti celile de şöyle buyruluyor; ‘’ Ey iman edenler Allah ve Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne havale edin. Eğer Allah ve Resulüne iman ediyorsanız bu sizin için hayırlı ve neticesi için daha güzeldir’’ (Nisa/59).

Bu konuda daha nice ayeti kerimeler, hadisi kutsiler vardır fakat ‘’ve’ma erselnake illa rahmeten lil alemin’’ ayeti celilesi yani ‘’seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdim’’ ifadesi başka izaha ihtiyacı yoktur. O şefaati Kübra yani ümmetinden dilediğine, dilediği kadar şefaat edebilir yetki ve selahiyetine sahiptir.

Onun için bu geceyi gafletle geçirmemek, Kuran okuyarak, namaz kılarak, yüce Rabbimize yalvararak gözyaşı dökerek geçirmek lazımdır. Allah şefaatinden mahrum bırakmasın.

Selam Hakka tabi olanlara…

İlginizi Çekebilir

Bursalı matbaa firması futbolun dünya devleriyle çalışıyor

Bursa’da faaliyet gösteren matbaa firması, Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteren Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir