15
Oca 2019
İnsana dair

İnsan ne Darvin'in anladığı gibi salt biyolojik ihtiyaçları olan bir varlıktır. Ne Marks'ın anladığı gibi salt üreten bir makinadır. Ne de Freud'un anladığı gibi libidodan ibarettir. İnsan en güzel kıvamda / en güzel potansiyelde...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2018
Yerkürenin karakter oyuncuları

Yeryüzü, tarihinin her döneminde türlü / çeşitli insan tiplerine ev sahipliği yapageldi. Hiçbir insan tipi için salt tarihin bir kesitine, ya da salt bir kültür ve medeniyet havzasına özgü olduğu söylenemez. Zaten hemen her devirde / hemen...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2018
Sahi ahlak ne işe yarar…

Hayata ve insana dair hiç bir söz ve hiç bir eylem yoktur ki, olumlu ya da olumsuz anlamda ahlak ile ilgili / ahlak ile irtibatlı / ahlak ile iltisaklı olmasın. İnsana ve hayata dair her ne konuşuluyorsa, her ne yapılıp ediliyorsa, bütün bu konuşmalar,...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2018
İbadetin sosyolojisi

Her bir insan teki, bireysel olarak bir toplumun / bir topluluğun doğal üyesidir. Birlikte yaşadığı, aynı havayı soluduğu, beraberce sevinip beraberce üzüldüğü kendi gibi hemcinslerinden oluşan bir toplumun / bir topluluğun ayrılmaz parçasıdır....

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2018
Din devlet siyaset ve Ortadoğu

Din – devlet / din – siyaset ilişkisi hayli eski ve bir o kadar da müşkil bir meseledir. Eskilerin mesaili müşkile dedikleri bu mevzu Ortadoğu halklarının en başat / en birincil tartışma konularından biridir dense yeri var. Konuştukça /...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
Tedhiş / direniş anaforunda Ortadoğu

Ortadoğu coğrafyasına bakılınca her nedense ilk göze çarpan husus, şiddeti esas alan / şiddeti bir yöntem olarak benimseyen kişiler / gruplar / kümeler göze çarpıyor. İlginçtir bu hareketlerin hepsi olmasa da büyük bir kısmı kendilerini...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Doğunun ortasında Müslüman kardeş olmak  (2)

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin kurucu lideri Hasan El Benna, hareketin Mısır ile sınırlı kalmasıyla yetinmiyordu. Başta Arap / İslam âlemi olmak üzere bütün İslam dünyasına, oradan da bütün bir yeryüzü sathına yayılmasını istiyordu....

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2018
Doğunun ortasında Müslüman kardeş olmak (1)

Yerkürenin en hararetli / en hareketli merkezi hiç kuşkusuz Ortadoğu coğrafyasıdır. İster yerkürenin kaynayan kazanı densin, ister çölden ibaret bir kum deryası. İster Ortadoğu cehennemi densin, ister Ortadoğu bataklığı. Bütün bu tanımlamalar...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2018
ABD dinin neresinde, din ABD'nin neresinde

ABD'nin gerek kuruluşu esnasında, gerek kuruluşu sonrasında ve gerekse Amerikan toplumunun kimlik inşasında din faktörü etkin ve belirleyicidir. Keza ABD'nin hem ulusal hem de uluslararası politikalarının belirlenmesinde de din faktörü...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
Reel politika ve din

Uluslararası ilişkilerde, ülkelerin / devletlerin ulusal ve uluslararası politikalarında din faktörü nerede durur ve bu politikaların belirlenmesinde ne kadar etkili olur. Özellikle Ortadoğu / İslam coğrafyası söz konusu olduğunda hem ulusal...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
Kediye ciğerin teslim edilmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yeni Ekonomik Program (YEP) bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim ve danışmanlık hizmeti veren Mc Kinsey ile çalışmaya karar verdik yönündeki açıklaması,...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2018
ABD'nin demokrasi aşkı !...

Denilir ki ABD'nin hem iç güvenlik hem de uluslararası politikasının esası, beşinci özgürlüktür. Beşinci özgürlük ise ABD çıkarları adına sömürmek / talan etmek / hâkimiyet altına almak için her türlü gücü kullanmanın adıdır....

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2018
İran nereye koşuyor

İran'ın bölgede başlı başına bir güç olduğunu, hem de oldukça etkili bir güç olduğunu söylemek bir abartı olmasa gerek. O kadar ki, kimi zaman bölgesel gelişmeleri doğrudan yönetiyor, kimi zaman da yönlendirerek kontrol ediyor. Ama...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2018
Türkiye- Rusya- İran işbirliği nereye kadar

Türkiye – Rusya – İran ilişkileri belki de tarihin hiçbir kesitinde bu denli önem arz etmemişti. Her ne kadar şimdilik itibariyle salt Suriye eksenli bir ilişki gibi görünse de, esasen Suriye başta olmak üzere bütün bir bölge coğrafyasının...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2018
Bir başka açıdan haziran seçimleri

24 Haziran seçimleri sonuçları itibariyle 1950'den beri süregelen seçmen tercihinin yenilenmesi ve yeniden tescil edilmesidir. Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri seçmen, iktidar tercihini hep sağ siyasetten / siyasi yelpazenin sağ...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2018
E-cemaat / The cemaat / F cemaat

Cemaat, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak dinidir / dine aittir / dinsel çağrışım yapar. Dinin varlık gösterdiği her yerde / her zeminde / her ortamda, cemaat de hem olgusal olarak, hem de kavramsal olarak kaçınılmaz bir biçimde kendiliğinden...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2018
Okumak / Anlamak / Yaşamak

İnsanlar başlangıçta tek bir topluluktu. Bu tek bir topluluk olma hali, aynı zamanda tek bir ümmet olma hali olarak da anlaşılabilir. Ancak bu topluluk kesinlikle kendi haline terk edilmiş ve başıboş bırakılmış bir topluluk değildi. Bu topluluğa...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2018
Bilim ve karartma…!

Bilim denilince akla her nedense sadece batı / sadece batılılar geliyor. Oysa Müslümanların / Müslüman bilim insanlarının yaşadıkları dönemlerde dünya bilim tarihine yaptıkları sayısız hizmetler / katkılar ve keşifler var. Ne ki batının...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
İnsan ihtiyaç sahibi bir varlık (mı) dır

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. İnsanın, temel ihtiyaçlar olarak isimlendirilen muhtelif ihtiyaçları var. Varlığını sürdürebilmesi bu ihtiyaçlarının karşılanıyor olmasına bağlıdır.   Sözgelimi giyinme, barınma, yeme, içme...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2018
Sözü dinleyip en güzeline uyanlar

Çatışma kavramıyla anlatılan / anlatılmak istenen olaylar / olgular, hemen hemen insanlık tarihinin her döneminde ve hemen hemen bütün medeniyet havzalarında, bütün kültürel coğrafyalarda görülen / yaşanan olaylar ve olgulardır. Müslüman...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2018
Bana adını söyle sana dinini söyleyeyim

Yer küre üzerinde var olan, nefes alıp veren, akil ve baliğ olmuş, rüşte ermiş her bir insan teki, bu dünyada neden ve niçin var olduğunu sormalı / sorgulamalı ve insan olarak bu dünyada var olmanın, varlığını sürdürüyor olmanın hem...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2018
Bana farkını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

 Farklı kimliklerin / farklı kültürlerin / farklı etnik grupların / farklı inanç kümelerinin beraberce / bir arada yaşaması / yaşayabilmesi,modern zamanlarla birlikte bütün bir insanlık ailesinin en önemli problematiğihaline geldi.Çünkü...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Ortadoğu'da modernleşme ve kadın

Ortadoğu / İslam coğrafyasında modernleşme süreçleri daha ziyade hukuk ve eğitim alanlarında belirginleşti. Hukuk ve eğitim alanlarında gerçekleşen modernleşme kadınlara kimi imkânlar ve kimi yenilikler getirdi. Ortadoğu / İslam coğrafyasında...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2018
Doğunun ortasında kadın olmak

Ortadoğu coğrafyası için yerkürenin en devingen / en değişken parçası dense yeri var. Denilebilir ki, yerküre üzerinde Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar devinen, Ortadoğu / İslam coğrafyası kadar değişen ve Ortadoğu / İslam coğrafyası...

MAKALEYİ OKU

banner19