E-cemaat / The cemaat / F cemaat

Cemaat, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak dinidir / dine aittir / dinsel çağrışım yapar. Dinin varlık gösterdiği her yerde / her zeminde / her ortamda, cemaat de hem olgusal olarak, hem de kavramsal olarak kaçınılmaz bir biçimde kendiliğinden var olur / varlık gösterir.

Örgüt ise, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak politiktir / ideolojiktir. Dolayısıyla politik / ideolojik çağrışımlar yapar. Politikanın / ideolojinin var olduğu / var olabildiği her ortamda / her zeminde örgüt de kaçınılmaz olarak var olur / varlık sahnesinde yerini alır / kendini gösterir.

Bir cemaatin örgüte dönüşmesi demek, haddizatında o cemaatin bütün dini / uhrevi amaç ve hedeflerinden vazgeçmesi, bütünüyle politik / ideolojik / dünyevi amaç ve hedeflere yönelmesi demektir. Çünkü cemaatin varlık nedeni, baştan ayağa dini / uhrevi amaçlar içindir. Örgütün varlık nedeni ise, bütünüyle politik / ideolojik / dünyevi amaçlar içindir.

Bir cemaatin, cemaat olmaktan vazgeçmesi, cemaat olmayı bırakması / terk etmesi ve örgüt olmaya yeltenmesi / yönelmesi / heveslenmesi esas itibariyle o cemaatin dini / uhrevi amaçlarından bütünüyle vazgeçtiği, politik / ideolojik / dünyevi amaçlara yöneldiği anlamına gelir. Böylesine bir yöneliş cemaatin kendi varlık sebebini inkâr etmesi demektir aynı zamanda.

Dini / uhrevi amaçlar uğruna varlık gösterdiği varsayılan cemaatlerin, varlık nedeni olan dini / uhrevi amaçlarından uzaklaşarak, hatta vazgeçerek, örgüt olmaya yeltenmesi / evirilmesi ve örgüt olmanın varlık sebebi olan politik / ideolojik / dünyevi amaçlara / hedeflere yönelmesi yeni bir durumdur ve üzerinde durmayı / düşünmeyi / tartışmayı hak eden bir durumdur.

Son yıllarda tanık olduğumuz kimi olaylar / eylemler cemaatlerin, dini / uhrevi duyarlılık sahibi bir topluluk olmaktan ziyade, politik / dünyevi amaç ve hedefleri olan bir örgütün eylemlerine benzemiyor mu? Cemaat ile örgüt arasındaki bu anlam ve amaç ayrılığı / farklılığı, aynı şekilde cemaat imamı ile örgüt lideri için de söylenebilir pekâlâ.

Esasen hiçbir dini yapı / cemaat, karanlık işler çevirmez, pespaye işlerle uğraşmaz, kendilerine emanet edilen genç / körpe yavruları öyle ya da böyle istismar etmez / edemez.

Gizli / gizemli / örtülü / karanlık işler yaparak, pespaye işlerle uğraşarak devleti / devlet kurumlarını ele geçirme / devlete egemen olma çabası, dini / uhrevi amaçları olan cemaatlerin işi olmaktan ziyade,  politik / ideolojik / dünyevi amaçları olan örgütlerin işidir.

Dini / uhrevi amaçları / hedefleri / duyarlılıkları olan hiçbir cemaat binlerce insanın hayatını karartacak iş ve eylemlere girişmez. On binlerin / yüz binlerin hakkını / alın terini çalmaz / gasp etmez, hayatlarını / geleceklerini karartmaz. Tehdit ve şantajla yardım alamaz / toplayamaz / para dilenemez,  zorla / baskıyla / tehditle / şantajla insanların malını gasp etmez.

Başından beri dini / uhrevi / ahlaki çağrışımlar üzerinden elde edilen itibarını ve konumunu, dünyevi / politik / ideolojik amaçlar uğruna harcayan bu yapılara söyleyecek bir çift sözümüz olmalı değil mi. Keza bu cemaat görünümlü örgütlerin / örgütlü yapıların bir adı da olmalı değil mi?

Yaptığı işlerle / eylemlerle / yayınlarla / analizlerle, ne denli politize olduklarını / ne denli dünyevileştiklerini, dini  / uhrevi / ahlaki amaçlarından ne denli uzaklaştıklarını hatta belki de vazgeçtiklerini açık eden bu yapılara yapıştırılacak / yakıştırılacak uygun bir etiket bulamadım. Bulan / bilen beri gelsin.

İlginizi Çekebilir

Meşhur olma fırsatını hiç kaçırmıyor Baro!

Bursa Barosu, mevzu şov ve gündeme gelmek oldu mu hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Özellikle hedef iktidar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir